Gezond werken

Dokterhoe is geïnitieerd door de Nederlandse Federatie van Umc's (NFU) en werknemersorganisaties. Zij hebben gezamenlijk afspraken gemaakt over het beperken en omgaan met arborisico's in umc's. Hiervoor is een arbocatalogus opgesteld. De informatie op Dokterhoe is een praktische vertaling van de voorschriften in de arbocatalogus. Als u precies wilt weten of een voorschrift bijvoorbeeld een good practice is of ingegeven door een een wettelijke norm, dan kunt u dit terugvinden in de formele arbocatalogusteksten. De definities van de verschillende soorten voorschriften staan in de inleiding.
Een groot deel van de informatie op Dokterhoe is vrij toegankelijk, een deel is umc-specifiek.

Contactgegevens NFU

Nicoline Pruijmboom
Senior beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden NFU
pruijmboom@verwijder-dit.nfu.nl   

Bezoekadres:

NFU
Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Postadres:

NFU
Postbus 9696
3506 GR Utrecht

T 030 2739 880  
E-mail: nfu@verwijder-dit.nfu.nl
Website: www.nfu.nl

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra is telefonisch bereikbaar op werkdagen van 8:30 tot 17:00.