Uitleg

Deze zelftoets geeft u een inschatting of u het gewenste kennisniveau heeft behaald.
Na iedere vraag, of aan het eind van de toets, kunt u uw score oproepen door op de knop 'Totaalscore' te drukken.
U mag één antwoord geven per vraag. In sommige gevallen verschijnt er na het antwoord feedback in beeld. Bij iedere vraag kunt u het programmaonderdeel dat betrekking heeft op de vraag bestuderen door op de knop 'Studietip' te klikken.

Start toets voor toediening gereedmaken van cytostatica
Start toets toediening cytostatica
Start toets afval en schoonmaak

U mag tevreden zijn als uw score 80% of meer is.
U bezit dan voldoende theoretische kennis om uw praktische vaardigheden te laten toetsen. Maak hiervoor indien mogelijk een afspraak voor een practicum.