Over Dokterhoe

De website Dokterhoe is een initiatief van de Nederlandse Federatie van umc's (NFU) en de werknemersorganisaties FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn, FBZ en CMHF. De site is bedoeld voor alle medewerkers van de universitair medische centra in Nederland. Een groot deel van de informatie is voor iedereen toegankelijk, een deel is umc-specifiek.