Bescherming

Handen

Kortdurend handcontact

Bij kortdurend handcontact met de patiënt zoals een hand geven, bloeddruk meten, positioneren, en patiëntentransport is het dragen van handschoenen niet nodig. Goede handhygiëne (handen wassen na patiëntencontact) is voldoende. Zeer intensief hand-huidcontact (bijvoorbeeld massage) bij voorkeur niet in de risicoperiode uitvoeren. Draag zo nodig handschoenen.
Handschoenen Voor het gebruik van handschoenen geldt:

  • inspecteer de handschoenen voor gebruik op verkleuring, gaatjes en scheuren;
  • trek na de handeling de handschoenen onmiddellijk uit om besmetting van de omgeving te voorkomen. Trek zo nodig nieuwe handschoenen aan;
  • verwissel de handschoenen na beschadiging of zichtbare besmetting;
  • behandel handschoenen als cytostatica-afval.

Gebruik voor een handeling waarbij de handschoenen in contact kunnen komen met ethanol en methanol (bijvoorbeeld bij desinfecteren) geen latex handschoenen in verband met de doorlaatbaarheid voor deze stoffen. Nitril handschoenen hebben de voorkeur.
Gebruik voor het desinfecteren van een klein oppervlak een wattenstaafje.


 

Lichaam

Gebruik een overschort om de huid en onderliggende kleding voldoende te beschermen tegen een besmetting met cytostatica.
Het materiaal van het overschort moet vochtafstotend zijn. Een overschort moet bescherming bieden aan de armen en aan de voor- en zijkant van het lichaam.
De regels voor het gebruik van overschorten zijn:

  • draag het overschort niet buiten de werkruimte;
  • verwissel het overschort direct na een besmetting;
  • behandel wegwerpschorten als cytostatica-afval;
  • behandel niet-wegwerpschorten als besmet wasgoed.

 

Ogen

Een beschermbril is krasbestendig en sluit goed om het gelaat. Als de bril niet is besmet en goed wordt gereinigd met veel stromend water en zeep, kunt u de bril hergebruiken. Een besmette bril wordt afgevoerd als besmet afval.

 

 


 

Ademhaling

De ademhalingsbescherming bestaat uit een mondmasker (FFP2). Bestaat er kans op spatten, gebruik dan ook een veiligheidsbril.

 

 

 


 

Meer informatie

Persoonlijke beschermingsmiddelen (zie  AC Cytostatica tabel PBM in de bijlage, blz 26)